Pnevmatik qazma avadanlığı üçün yağlar

Pnevmatik qazma avadanlığı üçün yağlar

Aries oils ISO 46, 100, 150, 220, 320

Ağır şəraitdə işləyən qazma avadanlığı (perforatorlar, qazma əl çəkici, boruvari qazma çəkici və s.) üçün unikal yağlardır. Ətraf mühitin temperaturundan minimal asılılığı vardır.  Səmərəli yağlayıcı təsiri və çox möhkəm yağ qatını təmin edir, habelə yüksək özlülük indeksi var. Avadanlıq istehsalçılarının tələblərinə cavab verir (Ingersoll-Rand və Sullivan təsnifatına görə  qazma mexanizmləri üçün yüngül, orta və ağır yağlar). Orijinal avadanlıq istehsalçılarının OAİ zəmanətinə və xidməti tələblərə tam cavab verir.