Dəmiryol nəqliyyatı üçün sürtkü yağları

Dəmiryol nəqliyyatı üçün sürtkü yağları

Journaltex HD 57 oil

Chevron Journaltex HD 57 yağı yüksək özlülük indeksi və aşağı donma nöqtəsi ilə təməl yağlarından istehsal olunur, elektrik müərriklərinin ox dayaqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərkibində  paslanma və korroziyanın kritik başlanğıc mərhələsində qarşısını alan, ağır yüklü ox dayaqlarında  sürtünmənin qarşısını alan  aşqarlar paketi var.