Bütün zəncir mişarlar üçün yağlar

Bütün zəncir mişarlar üçün yağlar

Red Chain Bar oils ISO 100, 150

Red Chain Bar oils yapışan xassəli, möhkəm, qatran əridən sütrgülərdir,  axıcılıq və ötürücülük xüsusiyyətli xüsusi təməl yağlarından hazırlanır, iş temperaturunun geniş diapazonunda kifayət yağlamanı təmir edir. Chevron Red Chain Bar Oils meşə sənayesinin ehtiyaclarını ödəmək üçün istehsal olunur. Ağackəsən üçün mişarı işlək vəziyyətinin təminində mişarın yağlanması – ən mühüm şərtlərdən biridir.