Meşə və sellüloz-kağız sənayesi

Meşə və sellüloz-kağız sənayesi

Shingle oil

Shingle oil yağı plastik panellərdə, taxta evlərin damında, taxta üzləmədə və hasarların quraşdırılmasında  istifadə üçündür. Bu məhsul ağac səthinə hoparaq, günəş və yağışın mütəmadi olaraq yuyub apardığı təbii yağları və qatranları əvəz edir, və ya onları daha da yaxşılaşdırır.

Paper Machine oil Premium

Paper Machine oil Premium kağızdüzəldən maşınlarda istifadə olunan Premium sinif dövriyyə yağlarıdır. Onlar mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemli kağızdüzəldən maşınların, habelə mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemli kağızdüzəldən maşınlarda KDD yağlanan hissələri, quruducuların ox dayaqları və kalandrlar daxil olmaqla, əla iş xüsusiyyətlərini təmin etmək üçün yaradılmışdır.

Clarity Saw Guide oils

Clarity Saw Guide oils müasir nazik mişarlama sistemləri üçün xüsusilə yaradılmışdır.  Clarity Guide Oils yağlarının iş xüsusiyyəti  istismar sınaqları ilə təsdiqlənərək,  belə avadanlıq istehsalçılarının ciddi tələblərinə  uyğundur. Clarity Saw Guide oils müxtəlif tip taxta mişarlayıcı, o cümlədən  CAE (Newnes, McGehee), Optimil, Salem, TMT, Ukiah və USNR (Kockums CanCar, Schurman) kimi istehsalçıların avadanlıqları üçün çox əlverişlidir.