Faydalı məsləhətlər

Mühərrik yağının əsas rolu – təbii ki, sürtgü funksiyasıdır. Yağ  sürtünən detalların üzərin nazik təbəqə əmələ gətirərək yanacağın alışması atıqlarını və xırda metal hissəciklərini  udub özündə saxlayır.

Mühərrik yağı seçərkən müəyyən biliklər və bir qədər ehtiyyatlı olmaq gərəkir. Ən pis halda , Siz mühərrikinizə zərər yetirə bilərsiniz. Bu bölmədə siz mühərrik yağlarının seçilməsinı aid suallarınıza cavab tapacaqsınız.

Ətraflı

Video Bloq

  • Niyə Biz Chevron Lubricants partnyor kimi seçirik?

Ətraflı